ข้อมูลในระบบนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
... ... ...

ถาม-ตอบ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานราชการในรูปแบบที่เรียกว่า คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในค้นหาข้อมูล การเตรียมตัวศึกษาขั้นตอนการใช้บริการ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการภาครัฐ

หน่วยงานราชการ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของงานบริการ ได้ทำการบรรจุข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลงานบริการประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมมือกับ สพร. ในการขยายผลประสิทธิภาพการให้บริการ บนระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการที่ทันต่อสมัยยุคปัจจุบัน รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากประชาชนที่ง่ายขึ้น และมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจจากประชาชน

สามารถกดดาวน์โหลดคู่มือประชาชนในรูปแบบ PDF File ได้ที่หน้ารายละเอียดบริการที่ค้นหาดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานราชการ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของงานบริการ ในช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

ท่านสามารถค้นหางานบริการ หรือ คู่มือประชาชน ผ่าน keyword สั้นๆ หรือ สามารถดูการจัดกลุ่มงานบริการที่ท่านสนใจ เช่น หมวดหมู่บริการ หรือ กลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อดูงานบริการที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่บริการนั้นๆ ได้

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับประชาชน ที่นี่

สามารถใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์ที่รองรับบราวเซอร์ (browser) Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 9 ขึ้นไป

ระบบสามารถค้นหาข้อมูล บริการ หรือ ชื่อจุดบริการ (ชื่อหน่วยงานรัฐ) ที่ท่านรู้จัก หรือคุ้นเคยเกี่ยวกับคำนั้นๆ ที่ช่อง Search โดยในกรณีที่คำค้นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับงานบริการอื่นๆ ระบบจะแสดงผลคำค้นหาแนะนำ เพื่อช่วยเหลือและแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องได้

สามารถทำได้ โดยท่านสามารถเลือกการกรองผลลัพธ์จังหวัด ที่ท่านอยู่ หรือจังหวัดที่ท่านอยากทราบผล เพื่อดูผลลัพธ์ที่อยู่ภายในจังหวัดดังกล่าวได้

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานราชการ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของงานบริการ ในช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน